Dislaimer

logo ilba

Deze website is eigendom van

DynamICK Comm.V.
BE 0837.915.692
Eekbulk 10
9840 De Pinte
België

Door toegang tot en gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

Auteursrecht & intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van www.DynamICKpama.be, met inbegrip van teksten, lay-out, merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, beelden, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van DynamICK Comm.V.. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DynamICK Comm.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal DynamICK Comm.V.de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

DynamICK Comm.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via het contactformulier op onze website of via peter.dick@DynamICKpama.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DynamICK Comm.V. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

DynamICK Comm.V. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. DynamICK Comm.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen. 

Pa&Ma wil er oprecht zijn voor mensen. In de eerste plaats voor actieve, zelfbewuste senioren die nog heel lang zorgeloos thuis willen genieten. Ten tweede voor alle liefhebbende mensen rondom hen. Waarom? Omdat mensen nu eenmaal belangrijk zijn.

#omdatmensenbelangrijkzijn

© Copyright 2021 DynamICK - Designed by IlBa Projects - All Rights Reserved